1919

År  1919 bildade arbetarrörelsen i Sala en Folkets Park och Folkets Hus-förening , bl.a. för att kunna hålla större möten. Men också träffas för att anordna dans, teater och festligheter.

1932

1932 räknas som ett krisår för folkets park. Största orsaken torde vara den dåliga väderleken under försommaren då nära nog alla kvällar blev förstörda av regn och kyla. En annan orsak var den dyra och inte populära dansmusiken.

Artister som var i parken under 30-talet

Harry Brandelius, Ulla Billqvist

1935

1935 är året då den byggnaden vi arrangerar konserter, danser och andra event i idag kom på plats. Vid den här tidpunkten utökades parken med dom byggnader som finns kvar idag samt taket över utescenen.

1959

Sala Folkets Park fyller 40 år och detta firas med pompa och ståt.

Artister i parken under 50-talet

Rock-Olga, Povel Ramel, Lill-Babs, Zarah Leander

1971

Nuvarande serveringsdel uppförs